• 1-800-123-789
  • info@webriti.com

Biedt een ISO 14001 consultant altijd de oplossing?

Biedt een ISO 14001 consultant altijd de oplossing?

Duik eerst zelf in de ISO 14001 norm

Wilt u in contact komen met een ISO 14001 consultant? Wacht dan nog even. Wij raden u aan uw zaakjes eerst eigenhandig op orde te brengen. Het blijkt namelijk nog veel te vaak te gebeuren: bedrijven die een certificering willen behalen, maar daar geen enkele moeite voor willen doen. Ze huren een externe consultant in en die mag vervolgens een mooi managementsysteem opstellen. In dit geval een milieumanagementsysteem. En keer op keer blijkt: dat werkt niet. Pas als u zelf bereid bent aanpassingen te maken in uw bedrijfsvoering, komt u met goed gevolg uit de audit en behaalt u de gewenste certificering. Wacht dus nog even met het inschakelen van een ISO 14001 consultant en lees eerst deze blog.

Laat een consultant niet alles voor u oplossen

Zou u nu al een consultant inschakelen? Dan valt u enorm door de mand. Dat zorgt voor een zeer slecht imago van uw bedrijf. Dat komt u nog duurder te staan als u zich realiseert dat veel professionals in de wereld van ISO certificeringen elkaar kennen. Uw consultant kan zijn of haar negatieve bevinden in uw bedrijf bijvoorbeeld doorspelen naar de professional die de benodigde audit bij uw bedrijf uitvoert! Kortom, loop de kantjes er niet van af. Maak voldoende tijd en energie vrij om uzelf alvast te verdiepen in uw milieumanagementsysteem.

Wat is de ISO 14001 norm eigenlijk?

Ontvangt u straks de ISO 14001 certificering? Dan is aangetoond dat u structureel bezig bent met het verbeteren van uw milieuprestaties. Zo zet u de juiste stappen voor een vermindering van uw milieubelasting en beheerst u de wet- en regelgeving omtrent het milieu. Deze acties worden volop uitgevoerd in uw bedrijf én staan uitvoerig beschreven in uw milieumanagementsysteem. Let wel, het is dus niet voldoende een ISO 14001 consultant een mooi milieumanagementsysteem op te laten stellen. Alles wat daar in staat, dient ook volledig en correct opgevolgd te worden in uw bedrijfsvoering.

Ga op zoek naar een goede ISO 14001 consultant

U snapt het al, een goede ISO 14001 consultant neemt u niet zomaar al het werk uit handen. Het is namelijk essentieel dat u zelf ook begrijpt welke punten belangrijk zijn voor het milieu. Bovendien zal uw bedrijfsvoering wellicht ietwat aangepast moeten worden om aan alle wetten en de regelgeving te voldoen. U zult dus zelf ook het nodige moeten weten over de te behalen milieuprestaties. Vervolgens is het tijd een goede ISO 14001 consultant in te schakelen!

Chris